АгроБиоИнститут ще представи пет основни теми, които са свързани с обявената от ООН 2020 година на растителното здраве. Презентациите ще са по въпросите на растителните биотехнолигии – „Растителна регенерация – от клетка до растение”, болестите по растенията и неприятелите им, генетично модифицирани растения – моделни и културни, растенията източник на здраве и вдъхновение, както и растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат.

В програмата на института са включени и различни конкурси за деца.

Основната задача на АБИ е да провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост. Рутинно се прилагат методи и технологии за клонално микроразмножаване in vitrо, системи за регенерация in vitro при соматични тъкани и генеративни (полови) клетки, in vitro селекционни схеми за отбор на устойчиви форми, използване на тъканните и клетъчни култури за биосинтез на биологично активни вещества, приложение на ELISA техниката и щамово-специфичните антитела за таксономия на растителните вируси, приложение на цитологични и биохимични маркери за анализ при in vitrо култивиране и на ДНК маркерните системи за диагностика, сортова чистота, идентификация и селекция. Разработени са и системи, методи и техники за генен пренос. Основните постижения са: създадени нови форми растения с ценни стопански качества (устойчивост към болести и хербициди, подобрени качества за храна и фураж, форми – източници на ЦМС, технологии за in vitro култивиране на лекарствени растения и др.). Основна насока в изследователската дейност е и запазването на генетичните ресурси на страната. АБИ работи активно и по създаването и прилагането на законодателство за биобезопасността, по организиране на контрол при използването на генетично подобрени растения, оценката и управлението на риска при създаване и освобождаване на ГМО в околната среда, както и по повишаването на обществената информираност и изграждането на национална информационна система – база данни за биобезопасността.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this