Какво представляват нашите гени? Какво е човешкият геном и как да го изследваме? Каква информация ни той дава за нашето здраве, болести и произход? Кое ни прави по-податливи или по-устойчиви на инфекции? Как специфичните генетични характеристики на гостоприемника и генома на вируса влияят върху модулирането на имунния отговор и тежестта на протичане на инфекцията с COVID-19? Отговори на тези въпроси ще представят д-р Даниела Пенчева и д-р Кунка Каменарова от Центъра по молекулна медицина в програмата на Европейската нощ на учените.

А каква е генетичната връзка на човека с градинския грах или шимпанзето ще научите, ако се включите в онлайн викторината по генетика, която организира учебното заведение в рамките на програмата си за Нощта. Ще можете да посетите виртуално и лабораториите на Центъра по молекулна медицина. Там ще ви очакват с демонстрации на техники млади учени.

Какво представляват биобанките? За ролята на биобанките за персонализираната медицина и популационните проучвания разказва международно признатият специалист в областта и изпълнителен мениджър на Центъра по молекулна медицина проф. д-р Радка Кънева.

Медицински университет – София е най-старото медицинско висше училище в България. Университетът разполага с научноизследователски и учебни структури, оборудвани със съвременна апаратура за диагностика, лечение и научни изследвания, както и персонал от висококвалифицирани професионалисти – клиницисти и научни работници. МУ-София е комплексна структура, включваща 4 факултета – медицина, фармация, дентална медицина и обществено здраве; два колежа; както и лечебни заведения; клинични бази за обучение на студенти, докторанти и специализанти. МУ-София  е поел отговорност да провежда научни изследвания със световно качество, да извършва успешни фундаментални, проблемни и приложни проучвания като задължителна стъпка в осъществяването на ефективното взаимодействие между образователен процес, наука, технологично развитие и иновационна политика.

Центърът по молекулна медицина (ЦММ), който е част от Катедра по Медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София е високотехнологично изследователско звено за колаборативни изследвания в областта на човешката генетика и медицината и е изграден от следните пет сектора: Биобанкиране, Геномика, Биоинформатика, Клетъчно Култивиране и Метаболомика. В рамките на Геномния сектор са обособени лаборатории за новогенерационно секвениране и лазерна микродисекция. Основните цели на ЦММ да стимулира изследванията чрез „омикс“ технологии във всички области на медицината, включващи както чести, социално-значими заболявания, така и редки болести.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this