Институтът по механика – БАН представиха в рамките на Европейската нощ на учените проект за „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies). Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Основната цел на проекта е да обедини усилията на изявени учени и университетски преподаватели за създаване на единна инфраструктура за високо-технологични иновативни научни изследвания, насочени към бизнеса в областта на мехатрониката и чистите технологии. В тази област ще се извършват научни изследвания на високо съвременно ниво, ще се разработват методологии за обучение и квалификация, ще се изграждат стратегически партньорства с водещи научноизследователски организации в Европа, ще се работи по иновационни проекти с български фирми и др.

С изграждането и успешната реализация на проект “MIRACle ще се предоставят възможности за много нови решения в областта на:

  • индустриалната роботика, автоматизацията на производствени процеси и за изследване и оптимизация на иновативни технологични процеси – високоскоростни, високотемпературни, с използване на наноелементи и др.
  • Ще има възможност за създаване на иновативни мехатронни системи за клетъчни манипулации; за изграждане на модерни технологични клетки за производство на специални материали и сплави, както и за замяна на вносни и скъпи инструменти от такива материали.
  • 3D визуализация и дигитализация на културно-историческото ни наследство, в т.ч. предоставяне на достъп за възприемане от хора в неравностойно положение (слепи или слабо виждащи); получаване на нови знания и приложения в областта на интелигентните системи и изграждането на интелигентната урбанизирана среда.
  • Интегриране на специално разработени тънки слоеве, органични елементи и текстил в мехатронни и биомехатронни системи; разработване на системи за рехабилитация и подпомагане движенията на човека; намиране на нови решения за биохимично обработване на води и утайки и др. иновативни технологии.
  • Ново качество в областта на контрола и изпитванията на елементи, възли и системи в мехатрониката и по специално в метрологичното осигуряване, интелигентните сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството; мониторинга и безразрушителния контрол; изпитването и характеризирането на макромехатронни системи; изследването на микро и наномеханиката на мехатронни системи.

С успешното реализиране на проекта ще се постигнат очакваните резултати от финансирането по настоящата процедура, свързани със създаване на условия за връзки и взаимодействия между центрове за научноизследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия.

Ще очакваме и повече съвместни проекти и инвестиции на предприятията в научноизследователска и развойна дейност, както и изграждане на мрежи и клъстери.

Общия размер на безвъзмездната помощ е 22 570 752,32 лв., от които 19 185 139,47 лв. европейско и 3 385 612,85 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца – до 30.12.2023 г.

Водеща организация е Институт по механика – БАН, а нейни партньори са: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Технически университет – София, Университет „Асен Златаров“, гр. Бургас, Висше училище по застраховане и финанси и ГИС – трансфер център.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this