Уведомление за поверителност

Общият регламент относно защитата на данните изисква от администраторите на лични данни да предоставят определена информация на лицата относно начина на използване (обработване) на техните лични данни. Ние, партньорите от проект„Европейска нощ на учените“ 2020 – FRESHER ,изпълняваме това задължение посредством настоящото „Уведомление за поверителност.“

Уведомлението за поверителност съдържа данни за администратора на данни, данни за контакт с нас, и данни за контакт с надзорния орган за защита на личните данни (КЗЛД).

В Уведомлението за поверителност ще намерите информация за целите на обработване на личните данни, срока на съхранение на данните, правните основания за обработване и където е относимо – за получателите на данни, за трансфер на данни към трети страни, за случаи на автоматизирано вземане на решения, както и информация относно правата Ви като субект на данни.

За ваше удобство Уведомлението за поверителност е разделено на глави, съдържащи обща информация, както и такива, отнасящи се до специфични категории субекти.

Партньорите от проект„Европейска нощ на учените“ 2020 – FRESHER събират, обработва и съхранява лични данни от наши договорни партньори и от посетителите на сайта ни.

Заявление

Уведомление за поверителност

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this