През 2020 г., в рамките на Европейската нощ на учените, ще имате възможност да надникнете зад вратите на Центъра за изследване и анализи (ЦИА). Той е организация с нестопанска цел, която извършва дейности в обществена полза. Центърът извършва анализи на състоянието и перспективите на българското образование и наука, създава мрежа от изследователски колективи и институции, работещи в тази сфера и, чрез изпълнение на съвместни проекти, стимулира интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Той има важна роля за осъществяването на контакти освен с националните, но и с чуждестранни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и член на мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net. 

Отбелязваме важната роля на този партньор в проекта Европейска нощ на учените, защото той има важна координационна роля при неговото реализиране. Можете да научите повече за ЦИА и възможностите, които предлагат на тяхната страница http://cra-bg.org

#ERN2020 #ЕвропейскаНощНаУчените2020 #ЦИА #анализи #мониторинг #научнимрежи #интеграция

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this